Konkurs na plakat o uzależnieniach - termin do 14 lutego 2014 r..

 

Kochani, wiemy, że jesteście pełni wrażeń, po warsztatach profilaktycznych, dlatego proponujemy Wam konkurs na plakat o tematyce profilaktycznej (poruszanej podczas zajęć).

 

 

Regulamin konkursu na plakat o uzależnieniach

CELE KONKURSU:

propagowanie i utrwalanie treści profilaktycznych,
promowanie pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży,
odnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, w szczególności alkoholu, narkotyków i papierosów, a także stosowania przemocy,
rozwijanie twórczych uzdolnień uczniów .

 

ORGANIZATOR I WARUNKI UCZESTNICTWA:

organizatorami konkursu są w wychowawcy świetlicy Gimnazjum Gminy Liw,
konkurs adresowany jest do uczniów Gimnazjum Gminy Liw,
wykonanie prac plastycznych (plakatu) w formacie A3 techniką dowolną,
każdej pracy należy nadać tytuł – hasło, myśl. 

 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Prace należy składać do 14 lutego 2014 r. w świetlicy Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

NAGRODY:

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.